Az igazgatóság szakhatósági jogköre


A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági jogköre

I. fokon
 • A kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban.
 • A polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.
 • Az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
  • magas építmények,
  • a 10 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
  • a 2000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
  • az 5000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
  • erőművek,
  • fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
  • metró és földalatti vasúti létesítmények,
  • Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
 • A gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásban.
 • A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban.
 • Nyitott sugárforrású radioaktív anyagokkal kapcsolatos eljárások során.
 • A légiforgalmi berendezések létesítésére vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítése során.
II. fokon
 • Azokban az ügyekben, ahol a katasztrófavédelemi szerv helyi szerve járt el első fokú tűzvédelmi szakhatóságként.