Hatósági hirdetőtábla


 

Tájékoztató

Az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától

2018. január 01-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.


Tájékoztató

A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásban

az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától

2018. január 01-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint módosulnak a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások során alkalmazandó jogszabályok is.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. január 01. napjától hatályos 28/B. § szerint a vízügyi hatósági eljárás során a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91/B. § (2) bekezdése szerint a vízvédelmi hatósági eljárásban a kérelem, a hiánypótlás, és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem, hiánypótlás és ügyféli nyilatkozat felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felelnek meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek!

Fentiekre figyelemmel a vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 01. napjától a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására, valamint a hatósági eljárás során a hiánypótlás és az ügyféli nyilatkozat megküldésére kizárólag írásban van mód, az e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására.


Tájékoztatás a tűzátjelzéssel kapcsolatban
a 2013. március 1-i változásokkal összefüggésben

A 2008. február 22-én megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008.(II. 22.) ÖTM rendelet (továbbiakban: 2008-as OTSZ) 4. § (2) bekezdése már tartalmazta, a 2011. szeptember 6-án megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.)BM rendelet (2011-es OTSZ) 138. § (7) bekezdése pedig fenntartotta azt az előírást, hogy a már üzemelő tűz- és hibaátjelző rendszereket legkésőbb 2013. március 1-ig a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően át kell építeni.

A tűzátjelzésekre vonatkozó változásokról és szabályokról részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

Tájékoztató a tűzjelzéssel kapcsolatban 2013. március 1-i változásokról.pdf


 

Kapcsolódó információk: