Katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági jogköre


A katasztrófavédelmi kirendeltségek szakhatósági jogkörei

 • Építésügyi hatósági eljárásokban való közreműködésben.
 • Működési engedélyezési eljárásban.
 • Telepengedélyezési eljárásban.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárásban.
 • Zenés Táncos Rendezvények tartására vonatkozó eljárásban.
 • Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásában.
 • Telekalakítási eljárásban.
 • A magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták engedélyezési eljárásában.
 • Távközlési építmények engedélyezési eljárásban.
 • Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárásban.
 • Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásban.
 • A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárásában.
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működési eljárásában.
 • Pirotechnikai termékek üzletben történő forgalmazásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban.